ข่าว

 
     
 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่า
จากภัยพิบัตินาร์กิส

Dear Linda,

       Thank you for the e-mail you've sent and your kind thoughts for our people. I am glad to hear that you are concerned about Myanmar.
I want to say sorry for my late reply. The internet connection and electricity had been disable since then. We also had to postponed all of my jobs for about 10days after the storm. Our warehouse, which is 50'x140' square feet, had almost totally and seriously been destroyed in the storm.
Anyway, I'm glad to hear your kindness to our people. In order to help the survivors, there are two options for you. You can send the aids with any air-line to Yangon. They now are carrying the aids for free of charge. They will hand over the aids to the government directly.
Another option is you can come to Myamar and donate cash or anything you desire to NGO which is helping the survivors. Or you can buy the things you want to donate here and handover to the people directly.
I think you now have a clear idea about what you can do. These ways are also we are doing for our people, as much as we can. We also are ready to help you if you need.

 

With regards,
Hnin Hnin

 
     
  มูลนิธิ เทียนฝอ ธรรมสถาน ได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่า จากภัยพิบัตินาร์กีส ณ สภากาชาด  วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.00 น.   โดย   Mr.Hsieh Yuan Chi
ประธานมูลนิธิ และท่านศาสตราจารย์เกรียติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตร รองประธาน มอบของบริจาคดังกล่าว
 
     
 

 

 
 
อ่านข่างทั้งหมด
     
  ร่วมบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่า  
  มูลนิธิเทียนฝอ ธรรมสถาน ร่วมสนับสนุน งาน Third Southeast Asian Vegetarian Congress  
  มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน แสดงความเสียใจการจากไปของประธาน IVU  
  อลังการ! กับ The Third Asian Vegetarian Congress ไต้หวัน