ข่าว

ศ. ดร. ไมตรี  สุทธจิตต์ ประธาน AVU และรองประธาน มูลนิธิเทียนฝอ ธรรมสถาน ร่วมสนับสนุน งาน
Third Southeast Asian Vegetarian Congress, Jakarta , May 24-25, 2008.

 

 
 

 

 

 
 

 

อ่านข่าวทั้งหมด
     
  ร่วมบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่า  
  มูลนิธิเทียนฝอ ธรรมสถาน ร่วมสนับสนุน งาน Third Southeast Asian Vegetarian Congress  
  มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน แสดงความเสียใจการจากไปของประธาน IVU  
  อลังการ! กับ The Third Asian Vegetarian Congress ไต้หวัน